Ściągnij

W czasach kryzysu energetycznego świadomość, że tracimy 60% całości energii produkcji mocy, jest wstrząsająca. To jedno z największych marnotrawstw w obecnych procesach przemysłowych — teraz jednak rozwiązanie jest w zasięgu ręki.

Elektrownie pracują ze sprawnością 40%. Można jednak zwiększyć tę wartość do 90% dzięki wdrożeniu systemu dystrybucji energii.

Ogromna część paliwa (60%) wykorzystywanego w elektrowniach zostaje zmarnowana — ulatnia się w formie ciepła do atmosfery. System dystrybucji energii cieplnej pozwala na efektywne wykorzystanie tej energii.

Czytaj więcej
 • Ekonomia konieczności

  To jest opowieść o naszych czasach — opowieść o energii i ekonomii. Od czasu rewolucji przemysłowej rozwój ekonomiczny opierał się w głównej mierze na paliwach kopalnych. Teraz, w związku z kurczeniem się zasobów tych paliw i z zagrożeniem, które stanowią one dla środowiska, dalszy wzrost zależy od szybkiego zreformowania naszego systemu.

  Znalezienie czystych, bezpiecznych źródeł energii to oczywiście podstawowa kwestia w zmniejszaniu zależności od paliw kopalnych; wykonano już ogromną pracę, aby energia odnawialna stała się konkurencyjna. Nie zdajemy sobie jednak sprawy z tego, że nasza obecna infrastruktura energetyczna jest nieefektywna, a potencjał w zakresie odzysku energii jest ogromny.

  W rzeczywistości korzystanie z energii odnawialnej staje się bez znaczenia, jeśli nie towarzyszy mu szeroko zakrojona poprawa wydajności energetycznej. Innymi słowy, wytwarzanie bezpieczniejszej energii nie będzie miało większego znaczenia, jeśli nadal będziemy ją wykorzystywać w niezrównoważony sposób.

 • Pęknięta rura

  Pamiętamy przerażające obrazy z awarii szybu BP w 2010 roku przedstawiające miliony baryłek ropy, która wyciekła do Zatoki Meksykańskiej. To odpowiednia metafora produkcji energii. Na każde 100 megawatów wyprodukowanej energii elektrycznej przypada 200 megawatów energii straconej (wystarczające do zasilenia 20 000 domów). Procesy przemysłowe są bardziej lub mniej nieefektywne. To marnotrawstwo było akceptowane, gdy paliwa kopalne były tanie i dostępne w dużych ilościach (a kwestia globalnego ocieplenia niemal nieznana). Dzisiejsza sytuacja nie mogłaby być inna ani konieczność zmian pilniejsza.

  Niewiele można zrobić, aby energia samoistnie stała się wydajniejsza. Jednak to, co może i musi się zdarzyć, to konieczność odzysku energii w tym procesie (utraconej jako ciepło) i wykorzystanie jej w inny sposób.

 • Odzyskiwanie energii

  Odzyskiwane w ten sposób ciepło jest podstawą systemu dystrybucji energii cieplnej (lub dystrybucji energii) — systemu centralnego zaopatrywania w ciepło domów i obiektów komercyjnych. Pomysł polega na przechwyceniu energii traconej w procesie produkcji energii która jest następnie transportowana podziemnymi rurociągami do systemów ogrzewania gospodarstw domowych i innych budynków. System może być również stosowany do chłodzenia z wykorzystaniem odzyskanej energii do zasilania instalacji klimatyzacyjnych.

  Wybitną zaletą systemu jest to, że nie wymaga żadnych „nowych” źródeł energii (paliw). Ogrzewanie (i chłodzenie) jest zapewniane po prostu poprzez wykorzystanie energii, która jest już w obiegu, a którą zazwyczaj się traci.

 • Różnorodność paliw

  Technologia związana z systemem dystrybucji energii jest zaskakująco nieskomplikowana i stabilna, przez co sprawia, że jest on bardzo elastyczny w zakresie skalowalności i zgodności ze źródłami energetycznymi. Istotnie, sieci systemów dystrybucji energii mogą pobierać energię bezpośrednio ze źródeł odnawialnych, takich jak turbiny wiatrowe lub elektrownie zasilane biomasą. W ten sposób możliwe jest dostarczanie ciepła i energii na potrzeby chłodzenia tysiącom ludzi z wykorzystaniem jedynie energii odnawialnej i pochodzącej z odzysku.

 • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla

  Odzyskiwane ciepło, dzięki sieciom systemów dystrybucji energii, to otwarta droga do redukcji emisji dwutlenku węgla na wielką skalę, w szczególności w centrach aglomeracji, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest największe. Tę redukcję osiąga się bez ograniczenia rozwoju ekonomicznego i przemysłowego i obniżenia standardów życia. Z drugiej strony, systemy dystrybucji energii są stosowane na szeroką skalę w kilku rozwiniętych gospodarczo krajach europejskich, gdzie produktywność i standardy życia idą w parze z rzeczywistymi ograniczeniami emisji: System dystrybucji energii pozwala ograniczać emisję CO2 w Kopenhadze o 665 000 ton rocznie, a w Helsinkach o 1,5 mln ton!

  System dystrybucji energii jest w stanie zapewnić takie korzyści w każdej chwili. Można tego dokonać dzięki praktycznemu podejściu do kontrolowanej dekarbonizacji i spełnianiu międzynarodowych zobowiązań dotyczących kontroli emisji.

 • Ekopolis

  Do 2030 roku 60% mieszkańców Ziemi będzie mieszkało w miastach; miastach, w których zużywa się 75% światowej energii. Systemy dystrybucji energii stanowią istotny element strategii mającej za zadanie sprostać temu wyzwaniu, umożliwiając jednocześnie funkcjonowanie bardziej ekologicznych aglomeracji. Europa może przewodzić światu w tworzeniu tętniących życiem, zamożnych miast, które współgrają ze środowiskiem naturalnym. Wizja Ekopolis, wolnej od węgla rozwijającej się międzynarodowej społeczności, znajduje się w zasięgu naszej ręki — wystarczy po nią sięgnąć.map
Nadwyżka energii
Energia odnawialna

Władze miast znalazły nowy sposób dostarczania energii do swoich miast, który łączy lokalne źródła odnawialne, elektrociepłownie oraz system dystrybucji energii w jedną niskoemisyjną sieć.

 • Łańcuch wartości

  Podstawowe zasady działania systemu dystrybucji energii cieplnej są wyjątkowo proste. Na jednym końcu sieci jest źródło energii (często elektrociepłownia wielopaliwowa). Ciepło jest następnie rozprowadzane siecią izolowanych rur do budynków. W sieci ciepło jest rozprowadzane za pośrednictwem węzłów cieplnych i regulatorów do systemów HVAC w budynkach.

  the_value_chain
 • Skalowalność

  Sieć dystrybucji energii cieplnej jest wyjątkowo elastyczna i może być wykorzystywana do podłączenia zaledwie 30–40 domów. Pozwala to miastom na rozbudowę istniejącej sieci, gdy pojawią się możliwości w zakresie finansów, planowania i inne. Jako system wielopaliwowy sieć dystrybucji energii cieplnej obsługuje praktycznie wszystkie źródła energii, co umożliwia wprowadzenie zmian w proporcjach paliw i infrastrukturze energetycznej miasta w przyszłości.

  scalability
 • Aplikacja

  Na poziomie użytkownika końcowego poszczególne budynki są podłączone do sieci cieplnej. Węzeł cieplny i wymienniki ciepła wydajnie przekazują ciepłą wodę do ogrzewania pomieszczeń i ciepłą wodę użytkową (CWU) do systemów HVAC i CWU w budynkach.

  application
 • Rurociągi

  Wytworzone ciepło jest rozprowadzane (w postaci wody lub pary) do budynków komercyjnych i mieszkalnych siecią preizolowanych rur składającą się z linii zasilania i powrotu. Rury są zwykle zainstalowane pod ziemią, chociaż istnieją też rury nadziemne. Systemy magazynowania ciepła mogą być zintegrowane z siecią w celu wyrównania zapotrzebowań w warunkach obciążenia szczytowego.

  pipes

System dystrybucji energii nie jest nową ideą, stanowi jednak alternatywę w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań w zakresie dekarbonizacji. Najnowsza generacja systemów dystrybucji energii (4G) umożliwia miejskim projektantom znaczne zwiększenie skuteczności energetycznej dzięki wykorzystywaniu kanałów dostępu do źródeł energii odnawialnej. Bezpieczne, nieszkodliwe dla środowiska, skalowalne systemy dystrybucji energii to istotny element w czasach, w których chcemy zmniejszyć zużycie węgla.

System dystrybucji energii (znany także jako system dystrybucji energii cieplnej i chłodzenia) jest niezwykle wydajnym, niskokosztowym, niewymagającym wysokich nakładów związanych z konserwacją systemem ogrzewania budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Jego największą zaletą jest jednak to, że dostarcza także skutecznych rozwiązań ogólnoświatowych problemów dotyczących niedoboru paliw i wzrostu ich cen, a także rosnącego wpływu naszego zapotrzebowania na energię, na środowisko naturalne.

 • Elastyczność, ekonomia i bezpieczeństwo

  Pojedynczy system dystrybucji energii umożliwia jednoczesne doprowadzenie ciepła do wielu użytkowników końcowych oraz posiada możliwości gromadzenia energii dzięki urządzeniom do przechowywania ciepła. Jednym z największych zalet systemu jest rozwiązanie kwestii związanej z ciepłem wytwarzanym przemysłowo — często w dużych ilościach — lecz zazwyczaj marnowanym. Typowa elektrownia może na przykład w prosty sposób zmarnować ponad 60% nadmiaru ciepła wytwarzanego w procesie produkcyjnym. Jeśli jednak zostanie włączona do systemu dystrybucji energii cieplnej i chłodzenia, można ją wykorzystać poprzez wprowadzenie do sieci cieplnej (proces znany jako „kogeneracja”).

  System dystrybucji energii jest także bardzo elastyczny, szczególnie w zakresie źródeł i liczby wykorzystywanych paliw/ energii. Nowe źródła energii mogą być w łatwy sposób uwzględniane w systemie bez konieczności wyłączania go i narażania odbiorców na niedogodności. Jest to o wiele bardziej skuteczne niż obecne metody wiążące się z konieccznością wymiany urządzeń grzewczych w poszczególnych budynkach, gdy odbiorca chce zmienić źródło energii. Ponieważ rurociągi systemu dystrybucji energii charakteryzuje dłuższa żywotność niż elektrownie, sieci mogą być wykorzystane w zależności od tego, jaka technologia dostarczania ciepła jest najwłaściwsza z ekonomicznego lub politycznego punktu widzenia. Ponieważ nowe technologie pojawiają się bardzo szybko, umożliwia to proste dostosowanie się do wykorzystania nowych źródeł energii, które mogą stać się dostępne w przyszłości.

  Z racji swoich właściwości systemy dystrybucji energii są także bezpieczniejszą alternatywą dla konwencjonalnych systemów grzewczych. W przeciwieństwie do kotłów centralnego ogrzewania nie ma potrzeby stosowania otwartego źródła ognia w domu, co tym samym oznacza mniejsze ryzyko przypadkowego pożaru. System nie wymaga ponadto indywidualnego zasilania gazem, które może skutkować niebezpiecznymi wyciekami. Dodatkowo wysokie ciśnienia i temperatury są ograniczone do centralnego miejsca wytwarzania ciepła oraz sieci przesyłowej, co eliminuje związane z tym ryzyko dla odbiorców.

 • Starania

  Koszty finansowe, środowiskowe oraz polityczne paliw kopalnych rosną, systemy dystrybucji energii stanowią natomiast alternatywę w postaci wykorzystania bardziej ekologicznych źródeł energii. Ta technologia została już wprowadzona w niektórych krajach europejskich, gdzie aż połowa domów jest podłączona do sieci systemów dystrybucji energii. W niektórych miastach Starego Kontynentu ta proporcja jest nawet większa. W Helsinkach i w Kopenhadze na przykład blisko 90% wszystkich budynków korzysta z systemów dystrybucji energii, które odpowiadają za dostarczanie ciepła na poziomie odpowiednio 49 i 60%. W Szwecji z systemu korzysta 270 okręgów samorządowych, co odpowiada wykorzystaniu energii na poziomie 50 TWh rocznie. W Moskwie instalacje systemu dystrybucji energii odpowiadają za dostarczanie 66 000 GWh/rocznie.

 • Nadszedł czas

  Istnieją twarde dowody tego, że system dystrybucji energii może zapewnić korzyści zarówno ekonomiczne, jak środowiskowe, a ponieważ przewiduje się, że emisja CO2 wzrośnie o 50% w ciągu następnych 30 lat, nadszedł czas działania. Szacuje się, że jeśli obecny udział systemów dystrybucji energii w Unii Europejskiej powiększy się dwukrotnie, zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

  • Mniejsza zależność od importu o ok. 4,5 EJ — równowartość całości polskich dostaw energii
  • Oszczędność energii prowadząca do redukcji o 2,1 EJ, czyli tyle, ile Szwecja zużywa przez cały rok
  • Zmniejszenie emisji CO2 o ok. 400 milionów ton rocznie — ilość, jaką Francja produkuje rokrocznie w wyniku spalania paliw

  Ta technologia może pomóc w stworzeniu bardziej ekologicznego społeczeństwa, w którym rosnące zapotrzebowanie na energię jest realizowane poprzez wykorzystywanie coraz mniejszych zasobów energetycznych. Oczywiście wdrożenie systemu dystrybucji energii wymaga wytrwałego działania politycznego, efekt jednak jest bezdyskusyjny: „zrobić więcej za mniej”, to nie tylko tytuł dokumentu Komisji Europejskiej dotyczącego energooszczędności, to również bardzo realistyczny scenariusz.

Ciepłownictwo - film dokumentalny

Model szwedzki

 • Od roku 1990 emisja CO2, za którą odpowiadają szwedzkie systemy dystrybucji energii, została zredukowana o 60% — to trzykrotnie więcej, niż określono w celach zdefiniowanych przez Unię Europejską.

 • Zależność systemów rozprowadzania ciepła paliw kopalnych zmniejszyła się z 80% do 3%.

 • Rząd szwedzki szacuje, że wszystkie kraje Unii Europejskiej mogą osiągnąć zakładane cele dotyczące redukcji CO2, jedynie podwajając liczbę instalacji systemów dystrybucji energii.

Fakty

 • W systemie dystrybucji energii cieplnej energia, która zazwyczaj zostaje zmarnowana, jest przechwytywana i przechowywana, a następnie poprzez sieć izolowanych rur rozprowadzana jest do budynków komercyjnych, przemysłowych i gospodarstw domowych w postaci gorącej wody lub pary.

  Najnowsza technologia sieci cieplnych wykorzystuje szeroki wachlarz źródeł energii obejmujących m.in.:

 • Kotły wykorzystujące paliwa konwencjonalne lub odnawialne, takie jak biomasa

 • Ciepło odpadowe z procesów przemysłowych

 • Ciepło powstające w procesie produkcji energii, tak jak w przypadku elektrociepłowni

 • Energię powstającą podczas spalania odpadów miejskich

 • Naturalne źródła ciepła, takie jak energia słoneczna, geotermalna lub wiatrowa

Miasta zamieszkuje 80% ludności UE i są one odpowiedzialne za 70% emisji gazów cieplarnianych. Są one jednocześnie źródłem problemu i jego rozwiązaniem. Na szczęście, ponieważ coraz więcej lokalnych organów władzy wykorzystuje swoje prawo i obowiązek zajęcia się sprawami dotyczącymi energii, coraz częściej stają się one również zalążkami wizji i przywództwa.

Sieć cieplna oferuje nie tylko doskonałe możliwości ograniczania zanieczyszczenia środowiska, ale również osiągnięcia celów oszczędności energii. Jest to wyjątkowo elastyczna technologia, która może korzystać z każdego paliwa, w tym wykorzystywać energię z odpadów, odnawialne źródła energii, a co najważniejsze — ciepło i energię elektryczną jednocześnie (z elektrociepłowni). Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency)

Globalny charakter wyzwań dotyczących klimatu i energii w naturalny sposób doprowadził do ukierunkowania się na rozwiązanie problemu poprzez zarządzanie na wysokim szczeblu międzynarodowym. I chociaż istotne globalne porozumienie pozostaje odległą perspektywą, zaczęło kształtować się nowe nastawienie, z dużą dozą niuansów lokalnych. Jest coraz bardziej oczywiste, że praktyczne działania w sprawie zmian klimatu nie będą omawiane w salach konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale raczej w miastach, w których tak wielu z nas żyje i pracuje. Koncepcja myślenia globalnego i działania lokalnego nigdy nie była bardziej istotna.

Miasta i powiaty szukają sposobów zaoszczędzenia energii, a oszczędności finansowe mogą uzyskiwać z bardzo zróżnicowanych możliwych rozwiązań. Jednak odrębne inicjatywy, chociaż ważne, nie są tak skuteczne jak kompleksowy i zintegrowany program. Amerykański Departament Energii
Czytaj więcej
Miasta są kluczem do osiągnięcia celów UE zmniejszenia zużycia energii o 20% do 2020 r. i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r., ponieważ 70% zużycia energii w UE przypada właśnie na nie. Komisarz UE ds. energii Gunther Oettinger
 • Planowanie sukcesu

  Przyjazne dla środowiska miasta nie są dziełem przypadku. Są one wynikiem przemyślanego i spójnego podejścia do rozwoju obszarów miejskich, w którym podstawowe elementy zarządzania infrastrukturą, np. energią, transportem, budynkami, wodą i odpadami, nie są analizowane osobno, ale raczej jako połączone części całości. Takie zgodne podejście wymaga praktycznego przywództwa od władz lokalnych i zaangażowania na rzecz poprawy czystości swojego miasta, jako bardziej przyjaznego środowisku i ludziom. Przede wszystkim wymaga planowania.

 • Zielona sieć — system dystrybucji energii cieplnej

  Sieci grzewcze i chłodnicze są doskonałym uzupełnieniem zieleni miasta czy okolicy. W obszarach o gęstej zabudowie, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest najwyższe, stanowią najlepszy sposób na wykorzystanie dostępnych w okolicy źródeł energii odnawialnej i nadwyżek ciepła w użytecznym celu. Takie systemy zapewniają znaczną, zauważalną redukcję pierwotnego zużycia energii, obniżają emisję CO2 i zmniejszają zależność miasta od energii importowanej z innych krajów lub regionów, a jednocześnie zapewniają mieszkańcom wygodę i niezawodność na poziomie, jakiego oczekują.

Fakty

 • Obecnie ponad połowa energii pierwotnej w wielu krajach może być tracona jako ciepło odpadowe w drodze do odbiorcy. Przy obecnych cenach ropy naftowej oznacza to stratę ponad 1000 euro na mieszkańca.

 • Do roku 2020 UE chce zmniejszyć zużycie energii w Europie o 20%, a jednocześnie zwiększyć zużycie energii odnawialnej do poziomu 20%.

 • Sieci cieplne mogą wykorzystać większość tej nadwyżki ciepła z produkcji energii, dzięki czemu elektrociepłownie mogą uzyskać sprawność na poziomie 90%.

 • Europejska branża ciepłownicza już przekazuje swoją fachową wiedzę całemu światu, a szczególnie szybko rosnącym rynkom.

Czołowi myśliciele ze świata polityki, biznesu, środowiska akademickiego i aktywizmu prezentują swoje poglądy na temat sił kształtujących przyjazne dla środowiska miasta i roli, jaką mogą odgrywać sieci cieplne.

image
Gerard Magnin,
Dyrektor Wykonawczy Energy Cities

Urbanistyczny punkt widzenia

„Sieć cieplna umożliwia bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych — od ciepła odpadowego po lokalne odnawialne źródła energii, jak również kogenerację. Pomaga to władzom lokalnym utrzymać ceny energii, a jednocześnie zapewnić czystsze i bezpieczniejsze środowisko mieszkańcom, co umożliwia podwyższenie jakości życia wszystkich”.

Czytaj więcej
image
Pekka Sauri,
zastępca burmistrza Helsinek

Komunalny punkt widzenia

„W Helsinkach 93% domów i mieszkań jest podłączonych do sieci cieplnej, ponieważ jest to najtańsze rozwiązanie. Używamy naszych odpadów i ścieków do ogrzewania miasta, chroniąc w ten sposób środowisko”.

Czytaj więcej
image
Katja Gieseking,
szef działu sprzedaży, Stadtwerke München

Punkt widzenia przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

„Dzięki stosowaniu sieci cieplnej zamiast oleju opałowego unikamy dodatkowej emisji 1,1 miliona ton CO2 rocznie, co odpowiada emisji wszystkich samochodów w Monachium!”

Czytaj więcej
image
Niels B. Christiansen,
Dyrektor Naczelny Danfoss

Komercyjny punkt widzenia

„Wydajność energetyczna jest doskonałym rozwiązaniem w krótkim czasie, musi też jednak być częścią długoterminowej strategii, ponieważ zapotrzebowanie na energię znacznie wzrośnie w ciągu najbliższych lat. Chociaż zatem odnawialne źródła energii będą coraz ważniejsze w miarę rozwoju społeczeństwa niskoemisyjnego, oszczędność energii zawsze będzie integralnym elementem ekologicznej gospodarki”.

Czytaj więcej
image
Dr Sven Werner,
profesor technologii energetycznych na uniwersytecie w Halmstad
Pomiędzy postrzeganiem i rzeczywistością jest przepaść

Akademicki punkt widzenia

„Większość ludzi uważa, że wydajność energetyczna jest kosztowna i trudna. W rzeczywistości rozwiązania mogą być proste i dość tanie. Trzeba jednak rozwiązać dwa problemy: pierwszy to potrzeba zredukowania emisji CO2 przez bardziej powszechne zastosowanie odnawialnych źródeł energii, a drugi to zwiększenie wydajności energetycznej. Sieć cieplna może rozwiązać oba te problemy na obszarach miejskich”.

Czytaj więcej
image
Britta Thomsen,
członek Parlamentu Europejskiego
Swój dom ogrzewam odpadami kuchennymi

Europejski punkt widzenia

„Bardzo ważne jest, by Europa importowała mniej energii, aby uzyskać oszczędności finansowe. Ponieważ energia staje się dobrem rzadkim i kosztownym, zwiększenie wydajności energetycznej musi być priorytetem, dlatego dążymy do wprowadzenia zdecydowanej, jednoznacznej dyrektywy dotyczącej wydajności energetycznej. Sieć cieplna ma swoją rolę do odegrania w poprawie wydajności i integracji odnawialnych źródeł energii”.

Czytaj więcej
image
Sabine Froening,
dyrektor naczelny Euroheat and Power
Roczne straty w Europie to 500 mld euro

Punkt widzenia dystrybutora

„Gdy przyjrzymy się europejskiej równowadze energetycznej, około połowa energii pierwotnej trafiającej do systemu jest tracona na drodze do użytkownika końcowego — większość w postaci ciepła odpadowego. Wartość tego traconego ciepła to niemal 500 miliardów euro. Odzyskanie choćby części tego potencjału zapewniłoby ogromne korzyści ekonomiczne”.

Czytaj więcej

Inicjatywa European Green Capital Award (tytuł i nagroda Zielonej Stolicy Europy) nagradza wysiłki miast europejskich w walce z problemami środowiskowymi. W bezpośrednim porównaniu szybko staje się oczywiste, że system dystrybucji energii cieplnej odegrał kluczową rolę w podejściu do zrównoważonego rozwoju każdego zwycięskiego miasta.

intro
 • 2010 Sztokholm

  Sztokholm był zasłużenie pierwszym zwycięzca EGCA i ma niezwykle niską emisję dwutlenku węgla jak na swoją wielkość i populację liczącą 800 000 mieszkańców. Rosnący udział rynkowy systemów dystrybucji energii cieplnej i zmiany w wytwarzaniu energii są najważniejszymi czynnikami, które przyczyniły się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  Sztokholm w liczbach:

  • System dystrybucji energii cieplnej zaspokaja 80% całkowitego zapotrzebowania na ogrzewanie
  • 80% sieci jest ogrzewana przez odnawialne źródła energii
  • Ilość gazów cieplarnianych została zredukowana o 593 000 ton od 1990 roku
  • Instalacja chłodnicza redukuje emisję o 50 000 ton rocznie
  • Emisja dwutlenku siarki zmniejszyła się o 95% od lat 60.
  stockholm
 • 2011 Hamburg

  Z populacją 1,8 mln mieszkańców Hamburg jest 10. co do wielkości miastem w Europie. Jego kampania „Train of ideas” pomogła mu zdobyć nagrodę dzięki prezentowaniu ambitnych planów rozwiązywania problemów środowiskowych, w tym ulepszenia już rozbudowanej sieci cieplnej.

  Hamburg w liczbach:

  • Hamburg zamierza zredukować emisję CO2 o 40% do roku 2020
  • Jego sieć dystrybucji energii cieplnej ma długość 800 km
  • System zapewnia 4 miliardy kWh energii cieplnej rocznie
  • 19% wszystkich gospodarstw domowych jest ogrzewanych przez sieć cieplną
  • Do 2020 roku zostanie podłączonych 50 000 dodatkowych gospodarstw domowych
  hamburg
 • 2012 Vitoria-Gasteiz

  Vitoria-Gasteiz to godny naśladowania przykład inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska. Miasto nigdy nie spoczywa na laurach i planuje stworzyć „wewnętrzny zielony pas” przez przywrócenie zakopanego strumienia pod centralną aleją i zastosowanie bardziej ekologicznych technologii, takich jak sieć cieplna i energia słoneczna.

  Vitoria-Gasteiz w liczbach:

  • Vitoria-Gasteiz ma 284 dni w roku z wysoką jakością powietrza
  • Nowe budynki muszą spełniać kryteria redukcji zużycia energii o 40%
  • Produkcja energii odnawialnej ma rosnąć o 460 GWh rocznie
  • Panele słoneczne do podgrzewania wody w obiektach mieszkaniowych i komunalnych
  • Lepsze wykorzystanie systemów kogeneracyjnych i energii geotermalnej
  vitoria
 • 2013 Nantes

  Uznane przez TIME Magazine „najlepszym do życia miastem w Europie” w 2004 roku Nantes w pełni angażuje się w walkę z globalnym ociepleniem. Jego plan klimatyczny, przyjęty w 2007 r., ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii — głównie poprzez rozbudowę dwóch sieci cieplnych.

  Nantes w liczbach:

  • Emisja gazów cieplarnianych ma być zredukowana o 30% do 2020 roku i o 50% do 2025 roku
  • Sieć cieplna ma być rozbudowana z obecnych 38 km do 114 km
  • Do 2017 roku nowa sieć cieplna będzie ogrzewać 50% domów
  • Sieć cieplna będzie zasilana w 41% przez ciepło odpadowe
  • 49,5% mieszkań socjalnych podłączonych do sieci będzie otrzymywać niższe rachunki za ogrzewanie
  nantes
 • 2014 Kopenhaga

  Piękna Kopenhaga znana jest jako jedno z najbardziej ekologicznych miast na świecie. Jego sieć cieplna ustanawia globalny standard i nawet obecnie jest stale modernizowana w celu zminimalizowania strat ciepła i lepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak energia geotermalna.

  Kopenhaga w liczbach:

  • Ponad 98% zapotrzebowania na ciepło jest pokrywane przez sieć cieplną
  • Sieć o długości 1500 km dostarcza ciepło 500 000 mieszkańców
  • System emituje o 50% mniej CO2 niż pojedyncze kotły olejowe
  • 1/3 wytwarzanego ciepła pochodzi ze spalania biomasy i odpadów
  • Plan klimatyczny obejmuje inicjatywy dalszej redukcji emisji CO2 — o 20% do 2015 roku
  copenhagen
Jestem przekonany, że osiągniemy nasz cel i do 2025 roku wszyscy mieszkańcy miasta będą zaopatrywani w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Hep Monatzeder, zastępca burmistrza Monachium

Monachium jest nie tylko centrum finansowym południowych Niemiec i miastem jednym z najpiękniejszych w kraju obiektów architektury; jest również świetnym przykładem, jak odnawialne źródła energii można wykorzystać do zasilania całego miasta. Obecnie, z programem inwestycji w odnawialne źródła energii o wartości 9 miliardów euro, w tym 200 milionów na rozbudowę sieci cieplnej, Stadtwerke München, miejskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, zamierza do 2025 roku dostarczać wszystkim mieszkańcom energię ze źródeł odnawialnych, do 2030 roku zredukować emisję CO2 o 50% i do 2040 roku stać się pierwszym niemieckim miastem z siecią cieplną opartą całkowicie na odnawialnych źródłach energii.

image
 • Ustanawianie standardów

  Monachium jest jednym z niewielu miast na świecie, które podjęło się zdecydowanej walki z globalnym ociepleniem, wprowadzając w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele ekologicznych inicjatyw zmierzających do zmniejszenia ilości odpadów i lepszego wykorzystania swojej infrastruktury energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii. Przykładowo Stadtwerke München produkuje wystarczająco dużo energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, aby zasilać nią metro, tramwaje i 800 000 prywatnych gospodarstw domowych; mieszkańcy są zachęcani do korzystania z rowerów i pojazdów elektrycznych (na wielu parkingach znajdują się solarne punkty ładowania akumulatorów); deweloperzy muszą przestrzegać ścisłych kryteriów ekologicznych, a stare budynki komunalne muszą być remontowane zgodnie ze standardem wydajności energetycznej, który jest o 30% bardziej rygorystyczny, niż niemiecka norma federalna.

  image
 • Sieć cieplna, z której można być dumnym

  Kolejnym ekologicznym osiągnięciem Monachium jest to, że miasto ma jedną z największych i najwydajniejszych sieci cieplnych w Europie. Sieć wykorzystuje ponad 800 km izolowanych rur do dystrybucji przyjaznego dla środowiska ciepła w całym mieście i jest zasilana 4 miliardami kWh energii odpadowej roczne z kilku elektrowni w Monachium. Jest to wysoce wydajny system; dla porównania, wyprodukowanie takiej samej ilości energii cieplnej w opalanych olejem systemach grzewczych gospodarstw domowych wymagałoby zużycia 450 mln litrów oleju opałowego, co spowodowałoby uwolnienie do atmosfery około 1,1 mln ton CO2, co odpowiada rocznej emisji wszystkich pojazdów samochodowych w Monachium! Jest to korzystne również z finansowego punktu widzenia. Przedsiębiorstwo Stadtwerke München jest tak przekonane o swojej zdolności zaspokojenia potrzeb użytkowników końcowych w kwestii energii i komfortu, że nie narzuca obowiązku podłączenia się do sieci grzewczej — zamiast tego woli konkurować z konwencjonalnymi, alternatywnymi systemami ogrzewania (np. olejem lub gazem) w oparciu o zalety swojego systemu.

  Jednym z nowych celów środowiskowych Monachium jest uzyskanie statusu pierwszego dużego niemieckiego miasta z siecią cieplną całkowicie zasilaną energią odnawialną. Jest to ambitny projekt, z planami ogrzewania dodatkowych 140 000 mieszkań i jednocześnie redukcji emisji CO2 o 300 000 ton, ponieważ tyle trafiłoby do atmosfery w przypadku stosowania konwencjonalnych metod ogrzewania. Jednym ze sposobów realizacji tej wizji jest użycie niewykorzystywanego wcześniej źródła energii odnawialnej — energii geotermalnej.

 • Wykorzystanie energii geotermalnej

  Zastosowanie naturalnego ogrzewania wody do celów domowych i komercyjnych nie jest nowym pomysłem. Energia geotermalna wykorzystywana jest w ponad 72 krajach; światowym liderem jest Islandia (w ten sposób jest ogrzewanych 93% domów, co pozwala zaoszczędzić rocznie ponad 100 milionów USD na imporcie ropy naftowej). Jedną z największych zalet energii geotermalnej jest to, że może zapewniać ogrzewanie w sposób ciągły i, w razie potrzeby, wytwarzać energię elektryczną w podobny sposób, jak w konwencjonalnych elektrociepłowniach. Na szczęście dla Monachium miasto jest idealnie położone w bawarskiej niecce molasowej, ogromnym podziemnym zbiorniku ciepłej wody o temperaturze od 80 do 140°C około 3000 metrów pod powierzchnią ziemi, co umożliwia pełne wykorzystanie energii geotermalnej. Wyniki najnowszych badań potwierdzają, że miasto może wykorzystywać 16 studni geotermalnych, a ponieważ typowa stacja geotermalna może dostarczać około 45 000 MWh ciepła rocznie, starania Monachium o w pełni ekologiczną sieć cieplną najwyraźniej nie są tylko mrzonkami.

 • Energia słoneczna

  Monachium zaczęło też korzystać z technologii fotowoltaicznej jako kolejnego źródła energii do zasilania sieci cieplnej. W tym rozwiązaniu energia słoneczna jest gromadzona latem przez dachowe panele słoneczne i magazynowana w specjalnych urządzeniach do magazynowania ciepłej wody lub wykorzystywana od razu przez lokalnych mieszkańców do prania, gotowania itp. W okresie zimy magazynowana woda jest pompowana do mieszkań, gdzie jest wykorzystywana do codziennych celów lub dodatkowo do centralnego ogrzewania. Technologia fotowoltaiczna jest niestety stosunkowo kosztowna, więc ten proces nie jest jeszcze powszechnie używany. Kiedy jednak za jakiś czas będzie dostępna tańsza technologia, energia słoneczna powinna zapewnić znaczący wkład do potrzeb grzewczych Monachium.

 • To jest możliwe!

  Monachium przebyło długą drogę w swojej wizji prawdziwie ekologicznego miasta. Zainwestowało znaczną ilość czasu, wysiłku i pieniędzy w przyjazne dla środowiska inicjatywy, takie jak doraźna sieć cieplna, i robi to nadal.

  Korzyści ekologiczne są jasne, jednak jest już oczywiste, że wiele z tych inwestycji jest opłacalnych dzięki mniejszym kosztom energii w dłuższym okresie. Lokalna gospodarka również odniosła ogromne korzyści, ponieważ wykorzystała możliwości rozwoju i utworzyła pulę lokalnej wiedzy fachowej, na którą jest teraz zapotrzebowanie na całym świecie, oraz zwiększyła konkurencyjność miasta jako coraz bardziej atrakcyjnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. Skorzystali na tym także mieszkańcy. Stadtwerke München nie planuje narzucenia użytkownikom końcowym obowiązku podłączenia się do sieci grzewczej. Zamiast tego skupi się na zapewnieniu najwyższych standardów komfortu w konkurencyjnej cenie w celu przekonania użytkowników końcowych do wybrania systemu dystrybucji energii cieplnej w oparciu o jego zalety. Zdolność przewidywania, wizja i zaangażowanie Monachium jest jednym z najlepszych na świecie przykładów inicjatywy w działaniu.

Uruchamianie elektrociepłowni

chp-started

Szacuje się, że sieci cieplne mogą zmniejszyć zużycie energii w Europie o 7%, zużycie paliw kopalnych o 9% oraz zredukować emisję CO2 o 13%, dostarczając nadal taką samą energię cieplną. Badania pokazują również, że jedna czwarta ludności Europy żyje na obszarach, które mogą być zasilane przez sieć dystrybucji energii cieplnej lub których sieci mogą zostać rozbudowane.

Pomimo tych niewątpliwych zalet systemy dystrybucji energii cieplnej nadal wymagają przyciągnięcia uwagi i inwestycji, aby te statystyki wcielić w życie. Nierzadko wynika to z błędnych wyobrażeń dotyczących kosztów i trudności związanych z uruchomieniem nowej infrastruktury cieplnej lub z braku wiedzy na temat wielu korzyści, jakie może przynieść zastosowanie tej wyjątkowej metody ogrzewania.

Czytaj więcej

Fakty

 • Dystrybucja energii cieplnej w liczbach

 • Marnotrawstwo energii w UE: 500 miliardów euro rocznie

 • Podwojenie pokrycia przez systemy dystrybucji energii cieplnej w UE: emisja CO2 mniejsza o 404 miliony ton rocznie

 • Koszty całkowite ogrzewania w UE: oszczędność 14 miliardów euro do 2050 roku

 • Okres zwrotu z inwestycji: 2–3 lata

 • Nowe miejsca pracy w najbliższych 35 latach: 220 000 miejsc pracy

Nie zaczynamy od zera

 • Obecnie już 60 milionów mieszkańców Europy ogrzewa swoje domy przy pomocy systemów dystrybucji energii cieplnej, a około 57% populacji żyje na obszarach, na których funkcjonuje co najmniej jedna sieć cieplna. Rozbudowa istniejących sieci wykorzystujących tę wysokowydajną technologię pozwoli nam na osiągnięcie stanu niezależności energetycznej oraz ochrony naszego wrażliwego środowiska.

 • Potencjał rynkowy

  Rozpowszechnienie sieci cieplnych w UE jest nierównomierne; obecnie zaspokajają one raptem 9% całkowitego zapotrzebowania na ciepło. Ta wartość jest wciąż względnie niewielka w porównaniu do konkurencyjnych technologii (np. wykorzystujących gaz ziemny), co wskazuje na istnienie dużego potencjału rozwojowego.

 • Stracona szansa

  W postaci elektryczności lub ciepła odzyskiwanych jest mniej niż 50% odpadów spalanych w zakładach przetwarzających odpady na energię. Potrzebne są lepsze technologie i większa liczba instalacji, szczególnie w świetle faktu, że prawie 100 milionów ton nieprzetworzonych odpadów trafia na wysypiska.

 • Niełatwe zadanie

  Każdy duży projekt inżynieryjny, w tym również dotyczący sieci cieplnych, niesie ze sobą określone wyzwania. Obejmują one trudności logistyczne i strukturalne związane z przyłączeniem dostawców mediów, elektrowni i innych potencjalnych źródeł ciepła do sieci, opracowanie skutecznego systemu pomiarowo-taryfowego, ograniczenie do minimum zakłóceń powstających przy budowie nowej infrastruktury oraz wymianę indywidualnych kotłów na kompatybilne węzły cieplne.

  Na szczęście wykorzystanie rozległego i rzeczywistego doświadczenia związanego z sieciami cieplnymi pozwala odpowiedzieć na te wyzwania, uporać się z nimi, a nawet przekuć je w korzyści. Ważne, aby rozpatrywać je w kontekście alternatywy: nasza infrastruktura cieplna jest przestarzała, mało wydajna, a ponadto oparta na paliwach kopalnych. System dystrybucji energii cieplnej to sprawdzony sposób na lepsze gospodarowanie istniejącymi źródłami energii, ponowne wykorzystanie „zużytej” energii oraz rozpoczęcie eksploatacji nowych, odnawialnych źródeł energii, co przekłada się na korzyści na skalę ogólnokrajową tak w sensie finansowym, jak i ekologicznym.

 • Znaczne korzyści

  To wszystko nie tylko przełoży się na ogromne korzyści dla środowiska (według Komisji Europejskiej podwojenie zasięgu sieci cieplnej w 32 państwach Europy doprowadziłoby zmniejszenia rocznej emisji CO2 o 404 miliony ton), ale doprowadzi też jednocześnie do dynamicznego rozwoju gospodarek lokalnych i stworzenia około 220 000 nowych miejsc pracy w przeciągu najbliższych 35 lat.

 • Kompleksowe rozumowanie

  Na bardziej lokalnym poziomie o wyjątkowości sieci cieplnych świadczy to, że mogą być one oparte na istniejącej infrastrukturze i wykorzystywać sieci rur oraz kabli biegnących pod miastami. Deweloperzy nie zawsze biorą to pod uwagę, przez co tracą cenną okazję do realizacji inwestycji łącznie z projektami zintegrowanego planowania lub pracami modernizacyjnymi dotyczącymi sieci przesyłowych (np. położenia nowych linii telefonicznych), co pomogłoby podzielić koszty i ograniczyć zakłócenia. Z perspektywy inwestora może to oznaczać znacznie niższe koszty inwestycyjne, a co z tego wynika — o wiele większą atrakcyjność celu inwestycyjnego.

 • Skalowalna platforma

  Decydując o wydawaniu ograniczonych środków publicznych, rządy lokalne i krajowe muszą zrównoważyć bardzo wiele konkurujących ze sobą interesów. Planowanie w zakresie energii, zarówno na szczeblu gminnym, jak i na wyższych szczeblach, ma jednak fundamentalne znaczenie dla rozwoju i bezpieczeństwa każdego kraju uprzemysłowionego. Jedną z największych zalet systemu dystrybucji energii cieplnej jest to, że może on wywierać duży wpływ na poziomie lokalnym i nie wymaga żadnych zmian ogólnokrajowych. O ile tylko jest to możliwe, miasta i dzielnice powinny same dokonywać wyboru w zakresie skuteczniejszej i bardziej zrównoważonej metody ogrzewania domów i gospodarowania zasobami naturalnymi. W ten sposób można w sposób demokratyczny i stopniowy uruchamiać sieć cieplną, rozszerzając ją w taki sposób, aby obejmowała coraz to nowe miasta i regiony w miarę jak zaczną pojawiać się korzyści i oszczędności.

 • Należy działać już teraz

  Rosnące ceny paliw kopalnych i malejące ich zasoby czynią modernizację naszej infrastruktury energetycznej nieuniknionym i koniecznym zabiegiem. Potrzebujemy systemów, które mogą wykorzystywać wiele różnych rodzajów paliwa, przy czym szczególnie niezbędne jest uwzględnienie energii odnawialnej. Musimy także zatrzymać marnotrawstwo poprzez odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie już wytworzonej energii, niezależnie od źródła jej pochodzenia.

  Systemy sieci cieplnych pomagają w realizacji tych celów poprzez swoją coraz większą konkurencyjność, która nadaje rozmachu działaniom podejmowanym przez władze lokalne, inwestorów i społeczeństwo. U podłoża tego procesu stoi lepsze zrozumienie zalet systemów dystrybucji energii cieplnej, co z kolei staje się motorem napędowym analiz zmierzających do ustalenia, jakie są możliwości obniżenia kosztów uruchomienia tych systemów (np. przez dotacje rządowe lub większą liczbę projektów zintegrowanego planowania), w jaki sposób mogą one przynieść inwestorom większy zwrot, a także w jaki sposób należy informować użytkowników końcowych o związanych z nimi korzyściach.

  Pomimo wyzwań, jakie sieci cieplne niosą ze sobą na pierwszych etapach ich uruchamiania, pozostają one najlepszym rozwiązaniem wielu problemów energetycznych, przed którymi przychodzi nam dzisiaj stawać. Ich rozbudowa i rozwój nie tylko pomogą nam osiągnąć wyższy poziom efektywności energetycznej, ale także uniezależnią nas od kosztownego importu energii, zapewnią nam większą konkurencyjność gospodarczą oraz uczynią nas światowym liderem w walce ze zmianami klimatu.

Od ponad 80 lat firma Danfoss umożliwia prowadzenie nowoczesnego stylu życia dzięki rozwiązaniom z zakresu klimatu i energii, które obejmują zróżnicowany szereg codziennych zastosowań. Teraz bardziej niż kiedykolwiek do tej pory firma Danfoss wykorzystuje swoją czołową pozycję lidera innowacyjności i swoje kompetencje inżynieryjne w celu opracowania systemów (w tym sieci cieplnych), które są nie tylko maksymalnie wydajne, ale także przyjazne dla środowiska.

Założyciel firmy Danfoss Mads Clausen był wizjonerskim przedsiębiorcą, który z dużym szacunkiem traktował zasoby naturalne. Jego pogląd w tej sprawie był prosty: z jednej strony sądził on, że energię można wykorzystywać efektywnie, przy minimalnych stratach, z drugiej natomiast był zdania, że pieniądze zaoszczędzone dziś stanowią najlepszą podwalinę dla inwestycji w energooszczędne rozwiązania jutra. Historia przyznała mu rację.

Dziś produkty firmy Danfoss są stosowane dosłownie w tysiącach różnych zastosowań, budynków i projektów na całym świecie. W nierzucający się w oczy acz istotny sposób przyczyniają się one do efektywności, wydajności i ochrony środowiska. Ujmując rzecz bardziej konkretnie: nasze rozwiązania techniczne umożliwiają komfortowe i wygodne życie dzięki chłodzeniu i ogrzewaniu budynków mieszkalnych i komercyjnych, konserwowaniu i przewozowi żywności, sterowaniu prędkością w silnikach elektrycznych, automatyzacji procesów przemysłowych, sterowaniu hydrauliką ciężkiego sprzętu, wspomaganiu wytwarzania energii odnawialnej, a także dzięki niezliczonej liczbie innych działań. Wszystko one są realizowane przy jednoczesnym założeniu maksymalizacji efektywności i wydajności oraz zmniejszeniu zużycia energii i emisji CO2.

Obecnie sieci cieplne zaspokajają 9–10% europejskiego zapotrzebowania na ciepło, przyczyniając się do obniżania emisji CO2 o 113 milionów ton rocznie. Roczna emisja CO2 mogłaby jednak zostać zmniejszona o 517 milionów ton, gdyby podwoić zasięg systemów dystrybucji energii cieplnej w Europie oraz zwiększyć stopień wykorzystania energii odnawialnej. Sources: 1) DHC+ Technology Platform (2009): District Heating & Cooling: A vision towards 2020 - 2030 - 2050.
Czytaj więcej
 • Dziedzictwo innowacyjności

  Firma Danfoss, która ma swoje korzenie w Skandynawii, przeszła długą drogę od swoich skromnych początków. Obecnie zatrudniamy 24 000 oddanych specjalistów i dysponujemy 125 lokalnymi przedstawicielstwami oraz 76 zakładami na całym świecie. Czyniąc rozwiązania z obszaru klimatu i energii jeszcze bardziej innowacyjnymi, umożliwiamy rozwój zrównoważonych środowisk komercyjnych, domowych i naturalnych, przez co poprawiamy warunki życia ludzi i ustanawiamy globalne standardy w zakresie optymalizacji klimatycznej i energetycznej.

 • Pionier w dziedzinie systemów dystrybucji energii cieplnej

  Dział Danfoss District Energy, który rozpoczął pracę w 1991 r. jako Danfoss District Heating, od ponad 25 lat pozostaje w ścisłej czołówce, ustalając standardy w zakresie inżynierii sieci cieplnych. Ten niezależny dział w strukturze Grupy Danfoss jest największym na świecie dostawcą węzłów cieplnych, wymienników ciepła oraz regulatorów automatycznych stosowanych w budynkach mieszkalnych, publicznych i komercyjnych. Nasze podejście przejawiające się w oferowaniu kompletnych rozwiązań, wsparte wysiłkiem biur lokalnych na całym świecie, pozwala nam proponować pełną gamę systemów pochodzących z jednego źródła.

 • Jasna, zrównoważona przyszłość

  Zdefiniowaliśmy wizję prowadzenia nowoczesnego stylu życia: to zrównoważona przyszłość, w której lepszy standard życia idzie w parze z troską o szersze środowisko. Wizja ta jest motorem napędowym naszego zaangażowania w ciągłe usprawnianie rozwiązań technologicznych i procesów, które prowadzą do jej urzeczywistnienia, z korzyścią nie tylko dla nas samych, ale dla ludzi na całym świecie.

CIEPŁO SYSTEMOWE I CHŁODNICTWO DANFOSS